Home Wydarzenia Relacje Ząbki w Wołominie

Main Menu

Szukaj


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Ząbki w Wołominie

Wystawa Nasze Marzenia

Malować, malować i jeszcze, raz malować

10 stycznia w Powiatowej Galerii "Korozja i Kolor" w Wołominie odbył się wernisaż wystawy twórczości Pracowni Rysunku i Malarstwa w Ząbkach, pt.: "Nasze Marzenia". Z ponad 20 uczestników Pracowni prowadzonej przez Bogusławę Ołowską na Wołomińskiej wystawie swoje prace zaprezentowało 15 ar­tystów: Ewa Piekarz, Anna Łempic­ka, Anna Sokulska, Krystyna Ma­racewicz, Elżbieta Sypniewska, Mi­rosław Petliński, Barbara Abczyń­ska, Maria Reisner, Zyta Krajewska, Lidia Starzyńska, Hanna Krynicka, Inez Zawadzka, Urszula Krzyszto­fowicz, Luiza Płowiec, Elżbieta Frą­czyk. Jak sami mówią o sobie ?malują z pasji, obrazy wyrażają ich na­stroje, pragnienia i pomagają speł­niać życzenia?

 

Twórcy z różnym stażem skupie­ni wokół swojej mistrzyni B. Ołowskiej wspierającej ich rozwój i pro­wokującej marzycielskie tęsknoty, już od 15 lat tworzą razem i biorą udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Tradycją są plenery malarskie m.in. w pałacach w Ra­dziejowicach i Nieborowie, we Fran­cji, na Ukrainie i Litwie, a w tym roku planowany jest wyjazd do Tran­sylwanii.

Obrazy są tak różne, jak różni są ich twórcy. W większości malowane w technice olejnej, repre­zentują dobry warsztat malarski, wyszukane style, przedstawiają ma­rzenia poprzez kolorowe krajobrazy (silnie jaskrawe i kontrastowe bar­wy wydobywające piękne światło w obrazach M, Petlińskiego oraz od­ważne i trafne pociągnięcia pędzla dla oddania zachwytu nad przyrodą L. Starzyńskiej) i kwiaty (oryginalna żółta łąka A. Sokulskiej), martwe natury (naturalistyczne nakrycie stołu A. Wdzieńkowskiej), portrety i akty, a także reprodukcje (słynne obrazy Leona Wyczółkowskiego w wykonaniu K. Maracewicz, czy in­trygująca ?Dziewczyna z perłą? Vermeer?a według U. Krzysztofowicz) oraz tematy marynistyczne (fantazyj­ne okręty B. Abczyńskiej).

Na wernisaż przybył m.in. dyrek­tor Domu Kultury w Ząbkach Sła­womir Skotnicki, przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Małgorzata Łoń oraz burmistrz Kobyłki Robert Ro­guski.

 

Zobacz również: