Home Wydarzenia Zapowiedzi Jadowskie klimaty

Main Menu

Szukaj


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Jadowskie klimaty
Wystawa „Jadowskie Klimaty” prezentuje duży fragment kolekcji zgromadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, będącej pokłosiem plenerów artystycznych, organizowanych przez GOK od kilkunastu lat. Pokazujemy 51 prac wykonanych przez ponad dwudziestu artystów, którzy przez lata przyjeżdżali do Jadowa z całej Polski oraz z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Jadów i jego malownicze okolice są inspiracją dla ich twórczości, działań i rozważań artystycznych.
 
Prace prezentowane na wystawie podzielone zostały według klucza tematycznego. Główna część ekspozycji prezentuje przyrodę związaną z okolicami Jadowa – Liwiec, podjadowskie pola, łąki i lasy. Znaczny fragment wystawy zajmują widoki Jadowa w różnych odsłonach: jadowskie ulice, jadowskie drewniane budowle, kościół, Jadów z oddali. Artystów inspirowały także okoliczne miejscowości, jak Urle, Myszadła, Zawiszyn czy Strachów, z ich malowniczymi chatami i obrazowym wpisaniem w lokalny krajobraz mazowiecki.


 
 
EDYTA WYSOKIŃSKA – KULIK 
 
Mieszka w miejscowości Korytnica w pobliżu Węgrowa. Jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Dyplom ukończyła w pracowni grafiki pod kierunkiem prof. Z. Niedźwiedzia. Uczestniczyła w wielu wystawach i plenerach. 
 
 
WALERIJ ŻAWORONKOW 
 
Mieszka w Wyżnicy na Ukrainie. W 1968 r. ukończył Ukraiński Instytut Poligraficzny im. I. Fedorowa we Lwowie. Od 1970 r. członek Narodowego Stowarzyszenia Artystów zrzeszającego ukraińskich malarzy. Zasłużony pracownik Kultury Ukrainy. Brał udział w 80 wystawach zbiorowych na Ukrainie i za granicą. Wystawy indywidualne – Ukraina, Czechy, Rosja. Prace artysty znajdują się w ukraińskich muzeach, a także w prywatnych kolekcjach na całym świecie 
 
Łogiński
 
JAROSŁAW ŁOGIŃSKI 
 
Urodził się w 1970 r. w miejscowości Duliby w Regionie Lwowskim (Ukraina). Jest znanym ukraińskim malarzem. Ukończył szkołę artystyczną im. Trusza, a następnie Wydział Projektowania Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Był wykładowcą Kosiwskiego Instytutu Sztuk Pięknych, obecnie pracuje jako projektant w Kijowie. Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i plenerach. 
 
 
 
GABRIELA CZARNECKA 
 
Mieszkanka Wołomina, absolwentka Wydziału Resocjalizacji UW, Rzecznik Praw Dziecka TPD. Twórczością plastyczną zajmuje się od 1995 r. Maluje obrazy olejne, pastele, wykonuje obrazy w skórze oraz wycinanki ludowe. Członek Klubu Twórców „Pasja” oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Brała udział w wystawach indywidualnych i poplenerowych. Członek Klubu Twórców „PASJA” działającego przy KWP w Szczecinie. Należy do Koła Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie. 
 
 
 
PIOTR KOMINCZ 
 
Urodzony w 1927 roku w pow. lidzkim w woj. Nowogródzkim. Studia malarskie w Mińsku Białoruskim zakończył w roku 1952. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych m. in.: w Chojnowie, Warszawie, Inowrocławiu, Nowosybirsku, Mińsku Białoruskim, Sannikach, Londynie i Stawanger. Brał również udział w licznych wystawach zbiorowych sztuki polskiej za granicą oraz w wystawach ogólnopolskich i okręgowych. 
 
Komincz
 
ZBIGNIEW DZIWOSZ 
 
Urodził się w 1950 r. w Dąbrowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Maluje od 1968 r. Techniki: pastel, akwarela, tempera, olej, piórko, techniki mieszane. Temat wiodący – pejzaż. W latach 1985-1990 pracownik Wydziału Kultury w Warszawie. Wydał drukiem 4 albumiki rysunku w tuszu. Laureat wielu nagród i odznaczeń w dziedzinie kultury. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Należy do: Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Towarzystwa Artystów Plastyków Bemowa. 
 
 
 
MARIA RASZEWSKA 
 
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Łodzi. Udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą Udział w programie telewizyjnym Portret pamięciowy. Wraz z mężem wykonywała wystawę Cztery miliony lat rozwoju człowieka. Nagroda na konkursie Kwiaty polskie. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 
 
BARTOSZ ARMUSIEWICZ 
 
Pochodzi z Borzym, ukończył Grafikę w Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat jest związany ze Stowarzyszeniem Miłośników Urli. Wielokrotnie uczestniczył w plenerach malarskich w Jadowie i w Urlach. Poza grafiką zajmuje się również fotografią oraz malarstwem, przedstawiającym jego rodzinne strony. 
 
 
 
ADAM WISŁOWSKI 
 
Urodził  się  we  Wrocławiu,  od  trzeciego  roku  życia  jest mieszkańcem Urli. We wczesnych latach szkolnych przejawiał talenty plastyczne. Zaczynał od rysunku, robił dekoracje, rozbawiał koleżanki i kolegów swoimi komiksami, rzeźbił w korze drewna. Obecnie jego ulubioną techniką jest pastela. Maluje  również olejem i akwarelą, rzeźbi w drewnie.  
 
 
 
TOMASZ AWDZIEJCZYK 
 
Urodzony w 1961 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu m. in. u prof. Stanisława Borysowskiego, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie m. in. w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Dyplom w pracowni prof. Janusza Przybylskiego uzyskał w 1988 roku. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą. Prace artysty  znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie oraz w kolekcjach prywatnych i publicznych w kraju oraz w USA, Kanadzie, Francji, Niemczech, Japonii, Słowenii, Szwecji, Australii i Nowej Zelandii. 2007 r. otrzymał II nagrodę na międzynarodowym konkursie malarskim Jidvei Inter Art w Aiud w Rumunii. 
 
 
 
BARBARA CZERWIŃSKA 
 
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Łodzi, dyplom uzyskała w 1982 r. Działalność twórcza w zakresie malarstwa, projektowania graficznego oraz architektury wnętrz. Ma w swiom dorobku wiele wystaw indywidualnych oraz udział w  wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Członek ZPAP oraz grupy malarskiej Plus Minus.
 
 
 
IGOR YELPATOV
 
Urodził się w 1964 roku w mieście Gorki (Niżni Nowgorod) w Rosji. W 1983 roku uzyskał dyplom na wydziale Scenografii Odeskiego Teatralnego Technikum Plastycznego, a w 2001 roku dyplom na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów m. in. Nagroda Rektora ASP w konkursie Grafika Warszawska, I nagroda w konkursie Prymasa Tysiąclecia. 
 
 
 
WASYL DUTKA 
 
Mieszka w mieście Kosiw na Ukrainie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie. Obecnie pracuje jako zastępca rektora Kosiwskiego Instytutu Sztuk Pięknych. Maluje głównie ukraińskie pejzaże, ale także martwą naturę i portrety. Miał wystawy indywidualne na Ukrainie, w Kanadzie i Rosji. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych na Ukrainie i za granicą – w USA, Kanadzie, Rosji, a także w Polsce (Rzeszów, Nidzica, Olsztyn). Prace znajdują się głównie w prywatnych kolekcjach.
 
 
 
ANATOL RUDNICKI
 
Urodzony 15 sierpnia 1965 r. w Podzameczku koło Buczacza na Podolu (Ukraina). Malarstwa uczył się w Szkole Malarskiej w Buczaczu, następnie w College of Arts w Wyżnicy na Bukowinie. Ukończył studia malarskie na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje i tworzy w rodzinnym miasteczku Buczaczu. Własną twórczość rozpoczął w 1996 r. Wystawy indywidualne i zbiorowe na Ukrainie, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Prace jego znajdują się w prywatnych zbiorach na Ukrainie, w Polsce, w Rosji, w Niemczech, w Uzbekistanie i Stanach Zjednoczonych. 
 
 
 
JURIJ JAMASZ
 
Urodzony w 1955. Studiował na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytecie Narodowym "Lwowska Politechnika". Malarz, grafik, projektant plakatów, historyk sztuki. W malarstwie preferuje pracę w plenerze, w jego twórczości przeważają tematy Huculszczyzny. Dzieła artysty były przedstawiane na wielu międzynarodowych, wszechzwiązkowych, ogólnoukraińskich i regionalnych wystawach.
 
 
 
ZDZISŁAW MACHOWICZ
 
Urodzony w 1946 r. w Dusznikach Zdroju. Z zawodu architekt wnętrz. Członek ZPAP Polska Sztuka Użytkowa. Jego ulubione techniki to pastel, węgiel i akryl. W pracach szczególnie interesuje go portret. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne oraz udział w wystawach zbiorowych i poplenerowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. 
 
 
 
KRYSTYNA BIENIEK 
 
Studiowała w ASP w Warszawie. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem.  Swoje  prace  prezentowała  na  wielu  wystawach indywidualnych w kraju i za granicą: w Eger, Pradze, Berlinie, Rzymie, Romanshorn. Brała udział w licznych wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i prezentacjach sztuki polskiej za granicą w Europie, w USA, Argentynie, Brazylii, Sri Lance, Algierii, Tunezji i Maroku. Artystka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. 
 
 
 
ELŻBIETA RĄCZKA z domu STASISZYN 
 
Ukończyła Politechnikę Radomską – Wydział Nauczycielski, specjalność plastyka, kierunek malarstwo. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. ASP z Łodzi Aleksandra Olszewskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe-olejne oraz malarstwo w suchej pasteli, maluje również na szkle, tkaninach i tynkach. Tematami jej prac są pejzaże, kwiaty, postacie oraz martwa natura. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i  za  granicą  (Francja,  Holandia, Niemcy  i  USA.  Jest  członkiem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. 
 
 
 
JANUSZ MAŚNIK 
 
Urodzony w Rymanowie w 1945 r. Malarstwem zajmuje się od 1968 r. Martwa natura, przyroda, morze to najczęstsze tematy jego obrazów - wykonywanych techniką olejną, pastelą lub akwarelą. Należy do Grupy Piaseczno, Związku Artystów Plastyków, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Za działalność artystyczną i pracę społeczną z młodzieżą został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W swoim dorobku miał 40 wystaw indywidualnych oraz ponad 100 wystaw zbiorowych.